ฟังวิทยุออนไลน์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดหนองคาย

เรือนจำจังหวัดหนองคาย

รับสมัครพนักงานราชการ ในตำแหน่ง

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา

- วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

2. ตำแหน่ง นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา

- วุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา

3. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา

- วุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ เรือนจำจังหวัดหนองคาย ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 13 - 24 กุมภาพันธ์ 2566

 

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเรือนจำจังหว.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar