ฟังวิทยุออนไลน์

ข่าวบิดเบือน เด็กติดเกม เสี่ยงเป็นโรคลมชัก

ตามที่มีการแชร์ข้อความประเด็นเรื่อง เด็กติดเกม เสี่ยงเป็นโรคลมชัก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

กรณีเตือนภัยด้วยการวิจัยว่าเด็กที่ติดเกม จะมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคลมชัก ทางสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า การเล่มเกม ไม่พบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคลมชัก แต่การเล่มเกมบางประเภท เช่นเล่นเกมที่มีแสงจ้า หรือแสดงกระพริบติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจจะกระตุ้นให้ผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคลมชัก มีอาการชักได้ (Photosensitive seizure) บางคนอาจจะเล่นนานต่อเนื่องจนทำให้เกิดการอดนอน ซึ่งก็กระตุ้นอาการชักได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ผลกระทบโดยตรงจากการเล่นเกมที่ไม่เหมาะสมในเด็ก คือทำให้เด็กมีปัญหาเรื่องอารมณ์และเสพติดพฤติกรรมบางอย่างจากจากเกมได้ ยังอาจจะทำให้สมาธิสั้น หรือลดเวลาเสริมสร้างพัฒนาการจากกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์มากกว่า ดังนั้นผู้ปกครองจึงควรดูแลใกล้ชิด ให้เด็กในความดูแลใช้เวลาในการเล่นเกมให้เหมาะสม และไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมงในแต่ละรอบ

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pni.go.th หรือโทร. 02 3069899

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การเล่มเกม ไม่พบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคลมชัก แต่การเล่มเกมบางประเภท เช่นเล่นเกมที่มีแสงจ้า หรือแสดงกระพริบติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจจะกระตุ้นให้ผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคลมชัก มีอาการชักได้

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar