ฟังวิทยุออนไลน์

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนากลไก และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพะยูน (รำลึกมาเรียม 1 ปี )

        วันนี้ (17 ส.ค.63) ที่แหลมดุหยง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นายสิทธิพร จิเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนากลไก และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพะยูน (รำลึกมาเรียม 1 ปี )

        ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากร และมีบทบาทในการพัฒนากลไก เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อลดอัตราการตายของพะยูน และทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสัตว์ทะเลหายาก เช่น พะยูนในพื้นที่จังหวัดตรัง ตลอดจนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพของชุมชนชายฝั่งให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และฐานทรัพยากรในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้แทนเครือข่ายภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการท่องเที่ยว คณะครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ จำนวนประมาณ 60 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar