หนองคาย - จัดแสดงพุทธศิลป์รูปหล่อหลวงพ่อพระใส รุ่น "พรนาคาธิบดี บารมีพระใส ๒๕๖6"

หนองคาย - จัดแสดงพุทธศิลป์รูปหล่อหลวงพ่อพระใส รุ่น "พรนาคาธิบดี บารมีพระใส ๒๕๖6"
๑9 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 09.09น. ที่พระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดแสดงพุทธศิลป์รูปหล่อหลวงพ่อพระใส รุ่น "พรนาคาธิบดี บารมีพระใส ๒๕๖6" ร่วมด้วยพระราชรัตนาลงกรณ์ รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง และพระเถรานุเถระ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย อัยการจังหวัดหนองคาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และนายศัตภัทร สหัชพงษ์ ประธานอุปถัมภ์ในการจัดสร้างหลวงพ่อพระใส - รุ่น พระนาคาธิบดี บารมีพระใส ๒๕๖๖ 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบทอดสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา และจัดสร้างชั้น สงฆ์อาพาธ พร้อมจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์ให้กับศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นการบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย และสาธารณประโยชน์อื่นๆในจังหวัดหนองคาย
การจัดสร้างหลวงพ่อพระใสจำลอง รุ่น "พรนาคาธิบดี บารมีพระใส 2566" ได้ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปจำลองทั้งหมด 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) พระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อพระใส พิมพ์ " หลวงพ่อพระใส 2566 " หน้าตัก 18 นิ้ว เนื้อโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย  2) พระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อพระใสนาคปรก พิมพ์ "พรนาคาธิบดี บารมีพระใส 2566" หน้าตักขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อโลหะบอนซ์ออสเตรเลีย นาคปรก 3 สี (สีเขียว สีทอง สีเงิน) ขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว เนื้อโลหะบอนซ์ออสเตรเลีย นาคปรก 3 สี (สีเขียว สีทอง สีเงิน) และ 3) เหรียญ "พรนาคาธิบดี บารมีพระใส 2566" เนื้อทองคำแท้ เนื้อเงินขาว เนื้อเงินชาติ เนื้อบรอนซ์ซุบ เนื้อบรอนซ์ชุบไทเทเนียม เนื้อบรอนซ์ชุบเงิน เนื้อบรอนซ์ชุบพิงค์โกลด์ เนื้อบรอนซ์ชุบเงินและทอง เนื้อบรอนซ์ชุบทองและพิงค์โกลด์ เนื้อนวะโลหะ เนื้อเงินลงยาแดง เนื้อเงินลงยาเหลือง เนื้อเงินลงยาชมพู เนื้อเงินลงยาเขียว เนื้อเงินลงยาส้ม เนื้อเงินลงยาฟ้า เนื้อเงินลงยาม่วง
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม