หนองคาย - จัดกิจกรรม “อะโวคาโด้ @ หนองคาย ผลไม้สุขภาพ ปลูกง่าย สร้างรายได้ดี”

หนองคาย - จัดกิจกรรม “อะโวคาโด้ @ หนองคาย ผลไม้สุขภาพ ปลูกง่าย สร้างรายได้ดี”
           20  กันยายน  2565 ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานโครงการผู้ว่าพาไปยาม” ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม “อะโวคาโด้ @ หนองคาย ผลไม้สุขภาพ ปลูกง่าย สร้างรายได้ดี”โดยมีนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลพระธาตุบังพวน และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก
           นายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้สื่อสารนโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงฯ และนโยบายของจังหวัด ให้กับทุกภาคส่วน เกษตรกร และประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันเหตุการณ์ จึงจัดทำโครงการ “ผู้ว่าพาไปยาม” นำพาผู้บริหารและคณะสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมโครงการ/กิจกรรมเด่น เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านทางสื่อโทรทัศน์และสื่อต่างๆ ส่งผลให้กิจกรรมด้านการเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น
           ด้านนางฉวีวรรณ  อินทรายศ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ความต้องการบริโภคอะโวคาโดทั้งในประเทศและต่างประเทศมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งรูปแบบการบริโภคผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปแบบต่างๆ รวมถึงอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อาทิ มีสารลูทีนและซีแซนทีนที่มีส่วนลดความเสี่ยงของการเกิดโรคทางสายตา ลดความดันโลหิตสูง ลดไขมันไม่ดี ในหลอดเลือด มีสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น และราคาจำหน่ายอะโวคาโด้ในท้องตลาดอยู่ที่ 80 – 110 บาท/กิโลกรัมละ (พันธุ์พิ้งเคอร์ตัน ราคา 100-110 บาท, พันธุ์บัคคาเนีย ราคา 80-100 บาท, พันธุ์ปีเตอร์สัน ราคา 100 บาท)  แต่ยังไม่มีการส่งเสริมการปลูกในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย
           ศูนย์ส่งเสริมฯ จึงได้เริ่มปลูกอะโวคาโดเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2561 (นับอายุได้ 3 ปี 10 เดือน) โดยเริ่มปลูก จำนวน 3 สายพันธุ์ ซึ่งให้ผลผลิตแล้ว ได้แก่ พันธุ์พิ้งเคอร์ตัน(Pinkerton) , พันธุ์บัคคาเนีย(Buccaneer) และพันธุ์ปีเตอร์สัน(Peterson) ส่วนพันธุ์ที่นำมาทดลองปลูกเพิ่มเติมภายหลังมี 7 สายพันธุ์ ซึ่งในปัจจุบันมีเกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงานและรับการสนับสนุนกิ่งพันธุ์ รวมทั้งข้อมูลวิชาการอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตทางศูนย์ฯ มีเป้าหมายในการส่งเสริมพันธุ์อะโวคาโด ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในเขตภาคอีสานตอนบน ไปยังพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไป 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม