ฟังวิทยุออนไลน์

หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ - เชื่อมสัมพันธ์ร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทย – ลาว 

หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ - เชื่อมสัมพันธ์ร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทย – ลาว 
          เช้าวันนี้ (๒๑ ก.ย.65) ที่ห้องประชุมนาคาร 1 โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว จังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ ร่วมประชุมหารือ  กับคณะทำกรรมการฯฝ่าย สปป.ลาว ครั้งที่ 13 นำโดย ท่านอาดสะพังทอง สีพันดอน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ และคณะฯ พร้อมร่วมพิธีลงนามในบันทึกการประชุบคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว จังหวัดหนองศาย - นครหลวงเวียงจันทน์ ครั้งที่ 13 
          จากนั้น ในช่วงบ่ายคณะกรรมการฯ ร่วมกันเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดหนองคายจำนวน 3 จุด ประกอบด้วย 1) เยี่ยมชมการบริการต้นการสาธารณสุข เพื่อหารือกรอบความร่วมมือด้านการ สาธารณสุขของทั้งสองประเทศ ณ โรงพยาบาลหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย 2) ศึกษาดูงานด้านการปศุสัตว์ ณ บริษัท ไทยวากิว บีฟ จำกัด บ้านหม้วย ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 3) ศึกษาดูงานด้านการเกษตรสมัยใหม่ โดยการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ปลอดภัยจาก ณ แม่ใจ้ใฮโตรฟาร์ม ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองดาย
          ทั้งนี้จังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์ ได้ให้ความร่วมมือในการประสานหน่วยงานในระดับอำเภอและท้องถิ่นตลอดแนวชายแดน ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ประชาชนตามชายแดนตลอด ๒๔ ชั่วโมง  และความที่สำคัญด้านต่างๆ เช่น ความร่วมมือด้านสาธารณสุข. ด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี มาอย่างต่อเนื่อง
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar