ฟังวิทยุออนไลน์

สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองคาย ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2565

 

         วันนี้ (17 พ.ย.2565) เวลา 13.30 น. นางรนิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน      “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565      ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

          การประชุมในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานกิจการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองคายที่ผ่านมาในรูปแบบของวีดิทัศน์ มีการนำเสนอรูปแบบและกำหนดการจัดงาน      " วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 รวมทั้งมีการชี้แจงภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการจัดงานในแต่ละฝ่าย โดยสำนักงาน    ลูกเสือจังหวัดหนองคาย กำหนดให้จัดงาน    "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม โดยจะมีการประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และถวายราชสดุดี ณ บริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

          นางรนิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี 2565        ได้กล่าวในที่ประชุมว่า "ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทุกคน ทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือจังหวัดหนองคายสืบไป"

         ทั้งนี้ สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการจัดงาน  " วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เป็นประจำทุกปี และการประชุมดังกล่าวก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้การจัดงาน        " วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่งเสริมภาพลักษณ์กิจการลูกเสือออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง

 

ข่าว : อรอิศรา นาสินสร้อย                                                                                                                                                                                                        ภาพ : อาชัญวิชญ์ เสียงบุญ , ชยากร สะวิสัย                                                                                                                                                                        บรรณาธิการข่าว : ประมุข ไทยเสถียร

      


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar