ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย - เตรียมพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย - เตรียมพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
           6 ก.ค.65 ที่บริเวณลานหน้าโรงยิมเนเซียม อบจ.หนองคาย ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จัดโครงการจัดการฝึกและประกวดการฝึกตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือการฝึกข้าราชการตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย สภ.เมืองหนองคาย  สภ.สังคม สภ.โพธิ์ตาก  ส.ภ.เหล่าต่างคำ สภ.นางิ้ว สภ.ท่าบ่อ ซึ่งกำลังพลที่เข้ารับการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่จริง ตั้งแต่ระดับรองสารวัตรลงมา โดยมี พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการฯ
          พ.ต.อ.ยุทธนา งามชัด ผู้กำกับการ สภ เมืองหนองคาย กล่าวว่า วัตถุประสงของโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจมีระเบียบวินัย มีความประพฤติที่ดี มีความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจมีบุคลิกภาพและสมรรถภาพทางกาย ทางใจที่สมบูรณ์แข็งแรงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีระสิทธิภาพ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้และทักษะทางยุทธวิธีสามารถปฏิบัติหน้าที่และรักษาความสงบเรียบร้อยได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้หัวหน้าสถานีตำรวจได้ควบคุมกำกับดูแลและให้ความสำคัญในการฝึกและข้าราชการตำรวจในสังกัดสามารถฝึกตามแบบฝึกพระราชทานได้อย่างถูกต้อง
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag