ฟังวิทยุออนไลน์

เทศบาลเมืองหนองคาย - จัดโครงการอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) แก่สถานศึกษาภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย ชั้น 1 นายอุรุยศ  เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ และปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซักซ้อมทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภารเรียน ปีการศึกษา 2564 และมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 ได้แก่ หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ โดยมอบให้สถานศึกษาภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย รวมทั้ังสิ้น 18 แห่ง  จำนวนนักเรียนประมาณ  16,018 คน  และมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ อสม. 15 ชุมชน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังต่อไป
เวลา 10.30 น. ที่บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหนองคาย นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เทศบาลเมืองหนองคาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ โดยเทศบาลฯ ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชน ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar