ฟังวิทยุออนไลน์

เทศกาลปีใหม่ 2567 รัฐบาลจัดเต็มของขวัญและอีเวนต์ช่วงปีใหม่

เทศกาลปีใหม่ 2567 รัฐบาลจัดเต็มของขวัญและอีเวนต์ช่วงปีใหม่

 28/12/2566 |  1,379 | 

เทศกาลปีใหม่ 2567 รัฐบาลจัดเต็มของขวัญและอีเวนต์ช่วงปีใหม่
     
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับประชาชนภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี  (26 ธ.ค. 66) ว่า “ช่วงปีใหม่นี้ขอให้ช่วงวันหยุดพักผ่อน เดินทางกลับไปญาติพี่น้องต่างจังหวัดอย่างปลอดภัย และขอให้ระมัดระวังในการเดินทาง ขับขี่อย่างปลอดภัย อย่าดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถ ขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จดั่งที่คิดและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง” 
รัฐบาลจัดเต็มของขวัญเพื่อประชาชนกว่า 254 รายการ จาก 24 หน่วยงาน
    หน่วยงานราชการจากหลากหลายกระทรวงจัดเต็มมอบของขวัญ
ปีใหม่ เอาใจพี่น้องประชาชน ครอบคลุมทั้งด้านอุปโภคบริโภค 
การอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ อาทิ การเดินทาง สาธารณสุข สินค้าและบริการ
กระทรวงสาธารณสุข 
มอบของขวัญปีใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน 
•    หมอไปหาประชาชน 
- คัดกรองมะเร็ง ลดการเสียชีวิต (ตับและท่อน้ำดี เต้านม มะเร็ง
ปากมดลูก สำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง และช่องปาก)
- คัดกรองสายตาเด็ก / ผ่าต้อกระจกผู้สูงอายุ 
- ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน 
- ผ่านิ้วล็อค ทำขาเทียม
•    ฉีดวัคซีน HPV ปกป้องหญิงไทยจากมะเร็งปากมดลูก ปัจจุบันดำเนินการฉีดไปแล้วกว่า 1 ล้านคน และกำลังเดินหน้าดำเนินการฉีดเพิ่มอีก 1.6 ล้านคน
•    บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ 

- 8 มกราคม 2567 จังหวัดที่ใช้ได้ ได้แก่ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี นราธิวาส ใช้ได้ทั้ง รพ. รัฐ เอกชน คลินิก และร้านยาที่เข้าร่วม
- มีนาคม 2567 จังหวัดที่ใช้ได้เพิ่มเติม ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี สระแก้ว หนองบัวลำภู นครราชสีมา อำนาจเจริญ และพังงา
กระทรวงการต่างประเทศ
•    พาสปอร์ตทันใจ ทำเช้า ได้บ่าย จ่ายในอัตราปกติ จำนวนจำกัด 100 คน/วัน โดยให้ยื่นคำร้องก่อน 11.30 น. ที่ กรมการกงสุล 
ถ.แจ้งวัฒนะ และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ทุกแห่ง รอรับเล่มภายในวันเดียว เวลา 14.30 - 16.30 น. ที่ กรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 2 - 12 มกราคม 2567 ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์
•    บริการทำพาสปอร์ตในวันเสาร์ - อาทิตย์ ตลอดทั้งปี
- สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน (MBK CENTER)
- สำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางใหญ่ (CENTRAL WEST GATE)
•    บริการกงสุลสัญจร “ของขวัญตลอดปี” ให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปี 2567 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
•    สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
- คัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยี AI ฟรี! ตลอดปี 2567 นำร่อง 3 พื้นที่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา และภาคตะวันออก
•    บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 
- FREE WI-FI 85 จุดบริการ ขยายความจุระบบ WI-FI ที่มีอยู่ให้สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้บริการให้มากขึ้น (จุดให้บริการขนส่ง/จุดท่องเที่ยวสำคัญ) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567)
•    ส่วนลดจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
•    จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ช่างชุมชน” ฟรี เพื่อปรับปรุงทักษะ (Re - Skills) การเพิ่มทักษะ (Up - Skills) หรือการสร้างทักษะใหม่ (New - Skills) ให้แก่ประชาชนในชุมชน จำนวน 433 ชุมชน ชุมชนละ 20 คน ภายในเดือนมกราคม 2567
•    อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ตั้งจุดบริการตรวจสภาพรถเบื้องต้น ซ่อม และช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ฟรี จำนวน 100 ศูนย์ 
ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
กระทรวงคมนาคม 
•    มอเตอร์เวย์/ทางด่วนฟรี ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 28 ธันวาคม 2566 - เวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2567 
•    ตรวจรถฟรี ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และจักรยานยนต์ เบื้องต้นกว่า 20 รายการ ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
•    ลดค่าโดยสาร ลดค่าโดยสาร 20% ให้กับผู้โดยสารที่จองตั๋วรถ บขส. ผ่านช่องทางออนไลน์ (เดินทางระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2566 และวันที่ 4 - 8 มกราคม 2567) ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2567 
“ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” 
    จากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย                  โดยกรมควบคุมโรค จะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่มีต้นเหตุมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอัตราการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2566 (6 เดือน) มีรายงานผู้เสียชีวิต
ทางถนน จำนวน 12,730 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.54 ต่อประชากรแสนคน 
    ในส่วนของข้อมูลผู้ขับขี่ที่ดื่มแล้วขับจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 - 2565 พบว่า ช่วงเวลาตั้งแต่ 0.00 - 23.00 น. และ 18.00 - 23.00 น. มีผู้บาดเจ็บจากการดื่มแล้วคิดเป็น
ร้อยละ 71 ของทั้งหมด โดยมี 10 จังหวัดที่มีสัดส่วนดื่มขับมากที่สุดคือ จังหวัดนครพนม น่าน เชียงราย อุบลราชธานี แพร่ จันทบุรี ยโสธร 
ศรีสะเกษ เชียงใหม่ และมุกดาหาร
    กระทรวงมหาดไทยยกระดับเพิ่มความเข้มงวดกวดขัน ทั้งเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทุกรูปแบบ สำหรับการดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่มีมาตรการดำเนินการ 5 มาตรการ ได้แก่ 
1)    ด้านการบริหารจัดการ 
-    จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลทุกระดับ 
-    มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงโดยใช้แนวทางการจัดทำ “ประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน” 
-    จัดกิจกรรมทางศาสนา “1 อำเภอ 1 กิจกรรม” 
2)    ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 
-    กำหนดให้ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกเส้นทางเป็นถนนปลอดภัย 
-    แก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางร่วม ทางแยก 
3)    ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
-    กำกับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
4)    ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
-    รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย 
5)    ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 
-    จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล  และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ททท. ประเมินเทศกาลปีใหม่ 2567 คึกคักเงินสะพัด 5.44 หมื่นล้านบาท
   นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.เตรียมต้อนรับศักราชใหม่ จัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2024” ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นบิ๊กอีเวนต์สำคัญภายใต้โครงการ Thailand Winter Festivals ของรัฐบาล โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ยวไทยรวมประมาณ 54,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
    โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กรุงเทพมหานคร เป็นแลนด์มาร์กและ Global Countdown Destination หรือจุดเคานต์ดาวน์ระดับโลกที่นักท่องเที่ยวต้องนึกถึงและมาเยือนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 ที่ ททท.ดำเนินการจัดกิจกรรมและร่วมจัดกิจกรรมแต่ละพื้นที่ มีดังนี้
กรุงเทพมหานคร
•    “Amazing Thailand Countdown 2024 วิจิตร อรุณ”จัดงานวันที่ 31 ธันวาคม 2566-1 มกราคม 2567 ณ สวนนาคราภิรมย์ กรุงเทพมหานคร
•    “Amazing Thailand Countdown 2024” จัดงานตั้งแต่วันที่ 29-31 ธันวาคม 2566 ณ ไอคอนสยาม
•    Centralworld Bangkok Countdown 2024 จัดงานวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ณ สวนนาคราภิรมย์ กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
•    งาน Korat Winter Festival & Countdown 2024 จัดงานตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566-2 มกราคม 2567 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา
ภาคเหนือ
•    งาน Amazing Chiang Mai Countdown 2024 วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
•    งาน AWAKEN KHONKAEN COUNTDOWN 2024 ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 ณ สวนประตูเมืองและบริเวณถนนศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น
•    งาน “นครพนม Winter Festival ตอน หนาวลม ชมโขง” ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566-1 มกราคม 2567 ณ บริเวณ          ริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม
•    งาน “หอโหวด ๑๐๑ ROI ET TOWER” วันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 ณ หอโหวด 101 จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาคกลาง
•    งาน Countdown Suphanburi 2024 Happy Love Happy Luck วันที่ 29-31 ธันวาคม 2566 ณ สวนเฉลิมภัทรราชินีหอคอยบรรหารแจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี
•    งาน Hua Hin Countdown 2024 วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
•    งาน Ratchaprasong New Year Lighting 2024 จัดงานตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2566-5 มกราคม 2567 ณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ถนนราชดำริและถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร
ภาคใต้
•    งาน Discover Phuket Countdown 2024 วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
•    งาน HATYAI COUNTDOWN 2024 วันที่ 31 ธันวาคม 2566 -1 มกราคม 2567 ณ ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
      ทั้งนี้ ททท.คาดว่าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2567 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศประมาณ 3.75 ล้านคน และสร้างรายได้ 12,700 ล้านบาท


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar